Vaske- og Fyldeplads

Vaske- og Fyldeplads – For plantage- og marksprøjte

HC vaske/fyldeplads er en løsning på de krav der stilles til landmænd ved fyldning og vask af sprøjter.

Beskrivelse af systemet:

En formstøbt bund med 15cm. sider samles 4 stk. elemnter med fjer og not, til en vandtæt kumme. Kummen graves ned så overkanten er på jordniveau. Kummen fyldes med en blanding af jord, halm og spagnum, der lægges kørebjælker af beton og der støbes et land uden om kummen så stort som den sprøjte man har.

Når biomassens vandkapacitet overskrides opsamles vandet via en pumpebrønd i en buffertank. Det opsamlede vand fordampes ved at lede vandet gennem siveslanger tilbage til betonbjælkerne, ved denne proces fordampes vandet og der er derfor ikke nogen afledning fra pladsen.

 

Dette leverer vi til anlægget:

 • 1 stk. samlet bund med sider
 • 1 stk. pumpebrønd
 • 1 stk. dykpumpe
 • 1 stk. pæn og ren palletank
 • 1 stk. fordampningssytem
 • 1 stk. presinning til vinteroverdækning.

Køber betaler transport og kran, samt støbning af land og anlæg i øvrigt.

Pricipforklaring over vaske og fyldeplads for marksprøjte m. biobed og fordampning af overskudsvand.

Beskrivelse af systemet:

En formstøbt bund med 15cm. sider samles med 4 stk. 60cm. høje elementer i et fjer og not system til 100% vandtæt kumme. Kummen graves ned så overkanten er i jordniveau. På tværs af kummen placeres kørebjælker af beton.

Fordampning af vandet sker ved at lede det vand, der overstiger biomassens vandkapacitet via en pumpebrønd og buffertank, gennem siveslanger placeret på kørebjælkerne. Det vand der ikke fordamper den første gang, drypper ned i biomassen igen.

Uden om kummen støbes et land med fald mod biostedet for at opsamle vandspild ved vask.

FÆRDIGSTØBT LAND:

Som alternativ til at støbe omkring biobeddet kan vi tilbyde at levere færdigstøbte betonplader med indbygget fald til at montere omkring biobeddet. Disse monteres direkte på afrettet grusunderlag og fuges i samlinger. Overflade er udformet således at fordampning øges.

MONTAGEVEJLEDNING:

 • Køber udgraver byggegrund, udlægger afrettet gruslag og udgraver for pumpebrønd.
 • Der fremføres el til pumpebrønd.
 • Bundsektion nedsættes i udgravning direkte fra lastvogn.
 • Biomasse indlægges.
 • Betonbjælker monteres.
 • Der indbygges grus omkring bundsektion.
 • Der støbes land eller lægges færdigstøbt land med indbygget fald.
 • Hvis der monteres færdigstøbt land skal samlinger fuges.
 • Fordamperslanger monteres.
 • Udenfor sprøjtesæsonen overdækkes anlægget med presenning.

VASKEPLADS MED OPSAMLINGSMULIGHED

Har du mulighed for at opsamle vaskevandet til udbringelse på marken kan et alternativ være at etablere vaskepladsen med afløbsrende med sandfang med afløb ført til opsamlingstank eller pumpebrønd.

Til dette formål har vi produceret en færdigstøbt afløbsrende med indbygget sandfang.

Kontakt os

Send os en besked